Choose country:

Kampanjaehdot

Samsung Electronics Nordic AB

SUHD TV:n ostajalle WAM R1 lahjaksi (”KAMPANJA”)

EHDOT

Osanottajat hyväksyvät nämä ehdot (”Ehdot”) ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Kaikki tiedot tai ohjeet, joita Järjestäjä julkaisee Kampanjasta osoitteessa www.samsung.com/fi/offer/r1bundle (soveltuvilta osin) muodostavat osan Ehdoista.

Järjestäjä 

1. Järjestäjä on Samsung Electronics Nordic AB, Torshamnsgatan 27, Box 1235, SE - 164 28 Kista, Sverige (”Järjestäjä” tai "Samsung”).

Kampanjajakso

2. Kampanja (”Kampanjajakso”) käynnistyy 1.4.2016 ja päättyy 31.7.2016 klo 23.59 (EET +2).

Tarjous 

3. Osanottaja, joka ostaa uuden (ei käytetyn) Samsung –SUHD TV (mallikoodi: KS7005, KS7505, KS8005, KS9005, KS9505 tai KS9805), myöhempänä ”Kampanjatuotteen", (riippumatta siitä onko ostos tehty fyysisestä liikkeestä tai verkkokaupasta) Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Suomessa Kampanjajakson aikana, saa oikeuden vaatia itselleen Samsung Wireless Audio 360 R1 –kaiuttimen, arvoltaan 199 euroa.

4. Tämä Kampanja ei kata tuotteita, jotka ostetaan huutokauppasivustoilta tai yksityisiltä myyjiltä.

Oikeus osanottoon

5. Kampanjan osanottajan on oltava vähintään 18-vuotias, jotta hänet katsotaan oikeutetuksi osallistumaan.

6. Järjestäjän tai sen tytäryhtiön työntekijät tai edustajat, heidän perheenjäsenensä tai samassa taloudessa asuvat, tai Kampanjaan jollakin tavalla työnsä kautta yhteydessä olevat henkilöt eivät saa osallistua.

7. Kampanja antaa osanottajalle oikeuden yhteen (1) Samsung Wireless 360 R1 -kaiuttimeen kutakin ostettua (1) Kampanjatuotetta kohden.

8. Kampanja koskee vain kuluttajia (ei esimerkiksi yrityksiä tai jälleenmyyjiä), ja kunkin laskun/kuitin osalta voidaan vaatia yksi (1) Aloituspaketti.

9. Osallistuakseen osanottajan tulee ostaa Kampanjatuote Kampanjajakson aikana ja sitten käydä osoitteessa www.samsung.com/fi/offer/r1bundle rekisteröimässä Kampanjatuotteen tiedot, laskun/kuitin sekä osanottajan omat yhteystiedot järjestäjän ohjeiden mukaisesti.

10. Osanottajan tulee ladata kahden (2) kuukauden kuluessa ostoksesta kopio kyseisestä laskusta/kuitista Samsungille edellä mainitussa internetosoitteessa. Kampanjan viimeinen päivä on 31.7.2016. Siten viimeinen rekisteröitymisaika on 30.9.2016 klo 23.59 (EET +2) (”Päättymispäivä”).

11. Osanottaja saa Samsung Wireless 360 R1 -kaiuttimensa postitse 14 päivän kuluessa siitä, kun hyväksytty rekisteröinti on vahvistettu. Kukin tuoterekisteröinti tarkistetaan manuaalisesti. Jos et ole saanut kaiutintasi yllä mainitun aikavälin sisällä, ota yhteyttä osoitteeseen kampanj@veddesta-distribution.se.

12. Kaikki kokonaisuudessaan täytetyt pyynnöt (joissa on mukana lasku/kuitti) on lähetettävä meille viimeistään yllä mainittuna Päättymispäivänä. Päättymispäivän jälkeen saapuneita pyyntöjä ei huomioida.

13. Epätäydelliset pyynnöt (eli sellaiset, joissa kaikkia kohdassa 9 mainittuja tietoja ei ole lähetetty) sekä vaurioituneet pyynnöt mitätöidään. Osanottajalle ilmoitetaan rekisteröintisivun kautta (kuten kohdassa 9 on mainittu), sähköpostitse tai puhelimitse, mikäli pyyntö on epätäydellinen tai mitätöity. Järjestäjä ei vastaa tietojen häviämisestä, viivästymisestä ja vaurioitumisesta, joka on tapahtunut viestinnän yhteydessä tai pyyntöä lähetettäessä.

14. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan hylätä pyyntöjä, joiden Järjestäjä ei katso täyttävän näitä ehtoja.

15. Järjestäjällä on tarvittaessa oikeus ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen itseään petoksilta tai kelvottomilta pyynnöiltä, sekä vaatia tarvittaessa lisätodistusta osanottajan henkilöllisyydestä, iästä ja muista oleellisista tiedoista.

Yksityisyyden suoja ja tietoturva

16.1. Tarjouksen hyödyntämiseksi on annettava tietyt henkilötiedot Samsungille. Samsung kerää nämä henkilötiedot ja käsittelee niitä vain kampanjan hallinnoimista varten. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 28 Kista, Sverige, on vastuussa osallistujien henkilötiedoista. Samsung noudattaa voimassa olevaa yksityisyydensuojaan liittyvää lakia käsitellessään henkilötietoja. Sinulla on lain mukaan oikeus saada tietoja Samsungin käsittelemistä henkilötiedoistasi sekä pyytää korjaamaan virheelliset henkilötietosi. Voit ottaa yhteyttä Samsungiin yllä olevaan osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen dataprivacy@samsung.se, jos sinulla on henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä. Käyttämällä tarjouksen hyväksesi – ja siten hyväksymällä nämä ehdot – hyväksyt myös sen, että Samsung käsittelee henkilötietojasi edellä esitetyllä tavalla. Lisätietoja, katso: http://www.samsung.com/fi/info/privacy.html

16.2. Kampanjan rekisteröinnin hyväksymisen sekä Samsung Wireless 360 R1 -kaiuttimien jakelun hallinnoi Samsungin puolesta Veddesta Distributions AB . Rekisteröimällä Kampanjatuotteen, laskun/kuitin sekä yhteystiedot, osanottaja hyväksyy kyseisten henkilötietojen keräämisen ja hallinnoinnin Veddesta Distributions AB:lla (”Veddesta”) (joka vastaa kaiuttimien lähettämisestä) (Veddesta Distributions AB, Stålgatan 11 A, 195 72 Rosersberg, Sweden) toimesta ja  käyttää tietoja yllä mainituista syistä Järjestäjän yksityisyyden suojaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Veddesta ei tallenna tai käsittele tietoja sinusta muutoin kuin hallinnoidakseen tätä kampanjaa.

17. Näissä Ehdoissa mainittujen tarkoitusten sekä Kampanjan toteutuksen lisäksi osanottajan Kampanjan yhteydessä antamia tietoja ei käytetä muihin markkinointitarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman osanottajan suostumusta.

Yleistä

18. Järjestäjä ei vastaa Kampanjan keskeytymisestä force majeure  -syistä tai muista syistä, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa.

19. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa Kampanjan Ehtoja kohtuullisessa määrin sekä voimassa olevan lainsäädännön ja yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.

20. Järjestäjä ei vastaa, eikä sitä voida pitää korvausvelvollisena seuraavista asioista (a) pyyntöjen katoaminen tiedonsiirtovirheiden tai muiden syiden takia, jotka eivät ole Järjestäjän hallinnassa; (b) pyyntöjen viivästyminen, katoaminen, väärään paikkaan lähettäminen tai vaurioituminen; (c) tietokone- tai tiedonsiirtovirheet vikojen tai vioittumisten yhteydessä; (d) keskeytymiset, menetykset tai vauriot, jotka ovat aiheutuneet syistä, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa; tai (e) kirjoitus- ja painovirheet Kampanjaan liittyvässä materiaalissa.

21. Osanottaja vastaa yksin kaikista sovellettavista veroista ja muista mahdollisista kuluista ja maksuista, joiden ei Ehdoissa ilmoiteta sisältyvän pakettiin.

22. Osallistumalla Kampanjaan osanottaja hyväksyy, siinä määrin kuin sovellettavat lait sen sallivat, että Järjestäjä vapautetaan kaikesta vastuusta eikä Järjestäjältä vaadita korvausta mahdollisista vaurioista tai menetyksistä, joita syntyy Kampanjaan osallistumisen seurauksena tai sen yhteydessä. Yllä mainittu vastuun rajoitus ei koske sellaista vastuuta, joka syntyy Järjestäjän laiminlyönnistä johtuvan petoksen (mukaan lukien petollinen tarkoitus), kuolemantapauksen tai henkilövahingon seurauksena.

23. Kampanjaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Samsungin ja kuluttajan väliset riidat voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki ja verkkosivuston osoite www.kuluttajariita.fi. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, ja jolle Samsungin ja kuluttajan väliset riidat voi saattaa ratkaistavaksi. Linkki verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin on http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tämä kampanja päättyi 30/09/2016.